Na pomezí zániku a obnovy

posted in: kompost | 0

41-rakosi

 

„Nad krajinou se začíná šeřit a poutník hledá, kde by ulehl. Všimne si vysokého rákosí, které roste kolem, vezme několik klasů tak, jak stojí v poli, a sváže je k sobě. Ejhle, chata z živé trávy. Než se druhý den vydá na cestu, rákosí rozváže, chata se rozpadne, zmizí a znovu splyne s lánem rákosu, jako by nikdy nebyla. Někdejší divočina se zdánlivě obnovila, ale drobné stopy po přístřešku zůstaly. Tu a tam nalomené nebo ohnuté stéblo.“ 

Těch pár vět je citací z knížky „Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy“ (Leonard Koren, v češtině vydalo nakladatelství K-A-V-K-A, 2016). Hovoří se v ní o starém principu japonské estetiky, takzvaném „wabi-sabi“, jež se tu ale nesluší převyprávět. O poutnících se v ní nemluví, zato o těžko postižitelné kráse věcí nedokonalých, zvláštních i prostých. A o vztahu mezi začátkem a koncem, o nesnadné rozlišitelnosti mezi vznikem a zánikem.

Opuštěné domy jsou často někde uprostřed. Uprostřed odcházení a rozpadu, ale přitom na možné cestě k obnově, oživení a často překvapivě krásnému využití. Jsou rezervoárem možností, odpadištěm i zdrojem. Jsou zhmotněnou obavou z chátrání a zániku, ale i potenciálem záchrany a zvelebení. Ostré denní světlo možná ukáže, že střecha je v nenávratnu a že puklina ve zdi není stínem, ale skutečným problémem. Obzvláště v ranním svítání nebo pozdně odpoledním soumraku je však stav často nejasný. Nejistý, ale i nadějný.

Z podobných důvodů mám ráda přechody mezi ročními obdobími… pozdně podzimní a brzké jarní dny, často i za nevlídného počasí, kdy je v krajině klid a zdánlivé prázdno. Ve skutečnosti sice žádná ostře vymezená „čtyři roční období“ neexistují, natož jasné přechody mezi nimi (navazují na sebe v mnohem živelnější, propojené formě, než kterou jsme schopni zaznamenat v kalendáři), ale něco na tom s trochou zjednodušení bude. A někdy se ani nedá letmým pohledem zjistit, zda ta odpolední louka rákosu odpočívá v podzimním usínání anebo už se nadechuje v netrpělivém jarním očekávání.

Leave a Reply